POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

„www.kartkove.pl”

 • Postanowienia ogólne
 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego. Korzystając z usług Sklepu internetowego, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca: Firma Produkcyjno-Handlowa „ART”, dostępna pod adresem 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Sadowa 22, prowadząca  działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem: 785 NIP: 622-001-02-74 Regon: 250500418, kontakt e-mail: office@bazart.eu .
Dane Państwa są przechowywane na serwerach firmy hostingowej “WEBIO” https://www.webio.pl
Sprzedawca Sklepu internetowego niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych-“RODO”

 1. Sprzedawca do ochrony powierzonych danych stosuje: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
 2. Sprzedawca Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.
 • Zasady prywatności
 1. Sklep internetowy poważnie traktuje prywatność swoich Klientów. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego Sklepu.
 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 3. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 4. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:
 • Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
 • Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Sklepu internetowego. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.
 • Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów:
 1. Sprzedawca przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :
 2. w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
 3. w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
 4. wystawienia faktury VAT lub paragonu.
 5. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:
 6. imię i nazwisko,
 7. adres zamieszkania,
 8. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 9. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 10. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 11. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
 12. inne i dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 13. Sprzedawca oświadcza, że podanie powyższych danych przez Klienta jest całkowicie świadome, dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.